Street Fighter Wiki
Street Fighter Wiki

F7 - jest postacią z bijatyki Street Fighter, po raz pierwszy pojawia się w grze arkadowej Street Fighter: The Movie. Jest elitarnym żołnierzem Shadaloo, który specjalizuje się w wielu formach walki.

Biografia[]

F7 jest liderem Shadaloo Troopers i elitarnym żołnierzem wyposażonym w super elektromagnetyczne ogłuszacze, ukryte noże, emitery płomieni i możliwość teleportacji. Obawia się go wielu ze względu na jego ścisłe związki dyscyplinarne i hierarchiczne.

F7 zna wszystkie taktyki i umiejętności Blade'aArkane'a i Khybera, w tym ostrza, elektryczność i pirotechnikę.